Pivovarský

Hakus a.s. se v tomto programu specializuje především na problematiku pěstování chmele, jeho zpracování a využití pro různé druhy vaření piva. Od roku 1992 obchodujeme s chmelovými produkty především na Evropském trhu, ale realizovali jsme i dodávky do Asie a USA.
Naše společnost neustále vyhledává nové spolehlivé pěstitele, výrobce a dodavatele chmelových produktů, které bychom mohli začlenit do portfolia schválených výrobců a dodavatelů. Vždy provádíme osobní audit těchto producentů, tak abychom pro naše zákazníky zajistili stabilní specifickou kvalitu, jež vyžadují. Zajistili jim pravost vybrané odrůdy od pěstitele přes všechny stupně zpracování až do momentu dodávky na místo určení.
Protože hlavními surovinami pro produkci piva je CHMEL, SLAD a KVASNICE snažíme se tuto skutečnost kopírovat a nabízíme našim pivovarům i dodávky SLADU od vybraného českého a slovenského výrobce a dodávky KVASNIC od spolehlivého německého a francouzského výrobce. Dodávky sladu a kvasnic tvoří podpůrnou strukturu pro dodávky chmelových produktů.
Abychom zvýšili naší atraktivnost na trhu, nabízíme ve spolupráci s naším partnerem společností Czech Brewmasters odborné poradenské služby spojené s vařením piva. Pomáháme řešit konkrétní otázky poruch ve výrobě, otázky modernizace a rozšíření stávajících výrobních kapacit a případně návrh na zbudování výrobních kapacit nových. Zajišťujeme dodávky použitých a nových technologií na zakázku.
Pro řešení jednotlivých specifických problémů s prodejem produktů a technologií v Ruské Federaci je vytvořena dceřiná společnost OOO MBB Group, které sídlí v Moskvě a má schopnost tyto problémy řešit osobní účastí operativně a na místě.
Pro operativní a pružnou logistiku disponujeme dostatečně velkou a kvalitní skladovací kapacitou, se kterou jsme schopni zajistit postupné pravidelné zásobování malých a středních producentů dle schválených harmonogramů. Díky těmto skladovacím kapacitám jsme schopni zaručit operativnost, pravidelnost a kvalitu dodávek dle konkrétních požadavků a přání zákazníků.

Oleochemický

Hakus a.s. se v tomto programu zaměřuje především na obchod a zpracování živočišných tuků, mastných kyselin, rostlinných olejů a použitých rostlinných olejů (tzv. UCO) pro technické účely.
Naše společnost neustále vyhledává nové spolehlivé výrobce a dodavatele jak certifikovaných tak i necertifikovaných rostlinných a živočišných tukových surovin, které bychom mohli začlenit do portfolia schválených výrobců a dodavatelů.
Pro řešení jednotlivých specifických problémů s nákupem suroviny v Ruské Federaci je vytvořena dceřiné společnosti OOO MBB Group a OOO MBB Západ, které sídlí v Moskvě a ve Fatěži v Kurské oblasti a mají schopnost tyto problémy řešit osobní účastí operativně a na místě.
Pro zlepšování a zefektivňování logistiky disponujeme dostatečně velkou skladovací kapacitou, se kterou jsme schopni zajistit včasné zásobování. Díky těmto skladovacím kapacitám jsme schopni zaručit pravidelné a kvalitní dodávky dle konkrétních požadavků a přání zákazníků.
Naše společnost nabízí kvalitní, bezpečné a spolehlivé zásobování, které se opírá o několikaleté testování jednotlivých dodavatelů. Soustřeďujeme se na optimalizaci logistiky, nákupních cen a včasnou distribuci k zákazníkům v požadované kvalitě.

Krmivářský

Společnost HAKUS a.s. začala krmivářský program rozvíjet v roce 2019 a to v reakci na poptávku výrobců krmných směsí pro domácí mazlíčky po surovinách. Neustálý růst poptávky po krmivech pro domácí zvířata si vyžádal adekvátní růst výrobních kapacit v České Republice a v okolních zemích. Poslední roky ukázaly, že poptávka po krmivech, především pro psy a kočky, roste i v dobách různých krizí a společenských turbulencí.
Pro výrobu kvalitních krmiv pro psy a kočky se používá více jak 450 různých ingrediencí s velmi vysokými požadavky na hygienickou, veterinární nezávadnost a na nutriční kvalitu surovin.
Rostoucí výrobní kapacity však začaly v posledních letech narážet na limitované zdroje surovin v zemích EU a na limity infrastruktury především v dostupnosti dostatečných chladících a mrazících kapacit.
Po provedeném průzkumu trhu se tak společnost HAKUS a.s. rozhoduje reagovat na tuto zvýšenou poptávku po surovinách na výrobu krmiv především pro psy a kočky. Z výše uvedeného sortimentu surovin si vybral několik druhů surovin rostlinného a živočišného původu a koncentruje se na získání těchto surovin ve třech teritoriích, z nichž dvě jsou v kategorii třetí země neboli mimo evropskou unii.
S ohledem na skutečnost, že v řadě míst nacházíme potencionální zdroje surovin, které buď nejsou v požadované kvalitě a je nutné je před expedicí ke konečnému spotřebiteli upravovat, nebo jejich nutriční hodnota není na té výši, jež nové moderní technologie umožňují, nebo chybí především požadovaná infrastruktura, vyhledává společnost HAKUS nejnovější poznatky v oboru a předává je potencionálním partnerům. Spolu se specialisty ze zpracovatelského a krmivářského průmyslu vyhledává a nabízí využití nejnovějších SMART TECHNOLOGIÍ přímo nebo zprostředkovaně prostřednictvím společnosti ze skupiny STUNA HOLDING a to společností Jan Stuna & Co a.s.
Vybrané technologie, které společnost HAKUS a.s. chce zapojit do provozu v rámci HOLDINGU STUNA na podporu zvýšení obratu a efektivnosti krmivářského programu jsou uvedeny v záložce obchodní projekty a jedná se konkrétně o projekt výstavby mrazírenských a chladírenských kapacit.

Z teritoriálního hlediska tak HAKUS a.s. hledá partnery a dodavatele krmných surovin v:
BALKÁNSKÝCH ZEMÍCH – BULHARSKO, SRBSKO, BOSNA HERCEGOVINA, CHORVATSKO a SLOVINSKO
EVROPSKO ASIJSKÉ UNII – BĚLORUSKO, RUSKO a KAZACHSTÁN
AFRICE – GHANA

Potravinářský

Tak jak společnost HAKUS a.s. začala v roce 2019 rozvíjet KRMIVÁŘSKÝ PROGRAM ukázalo se, že některé produkty rozpracovávané v rámci tohoto programu bude možné nabídnout především na trzích EU se zajímavou přidanou hodnotou i pro lidskou výživu. A proto byly zahájeny přípravné práce na otevření POTRAVINÁŘSKÉHO HAKUS PROGRAMU, tak aby v roce 2020 a 2021 byly zahájeny testovací dodávky vybraných produktů.
V první řadě se jedná o produkty živočišného původu, které podléhají přísné mezinárodní veterinární kontrole a správě. Takže jestli se daří tuto problematiku řešit u krmných surovin, pak u produktů určeným pro lidskou výživu je to prakticky stejné a proto by byla rozhodně škoda nevyužít nabízené příležitosti a nezískat patřičná povolení v širším odbytovém spektru.
Přičemž se chceme specializovat na produkty z hovězího, jehněčího a králičího masa. Na produkty z krůtího a kachního masa. V neposlední řadě na rybí produkty především z Ruské federace. Principem je napojit se přímo na konkrétní výrobce a získat u nich status minimálně exkluzivního importéra jejich produktů do EU a vybraných třetích zemí.
Tak, jak je ve světě pojmem ČESKÉ PIVO, tak i RUSKÁ ZMRZLINA má světový věhlas, proto máme mimořádný zájem tento produkt zařadit do potravinářského obchodního programu. V tomto ohledu příprava vstoupila do nové fáze poté co byl nalezen konkrétní výrobce RUSKÉ ZMRZLINY a byl proveden obchodně výrobní audit na místě. Bylo potvrzeno, že se jedná o špičkového výrobce, který exportuje svoji produkci do Srbska, Číny a USA a má zájem vstoupit na Evropský trh. Bylo potvrzeno, že má dostatek kvalitních surovin a potřebné výrobní a lidské kapacity na takovéto rozšíření odbytu své produkce a že je plně připraven držet dlouhodobě vysoký standart kvality své produkce.
Zde se tento program opět potkává s požadavkem na vybudování potřebné chladírenské a mrazírenské infrastruktury a tak rozvoj tohoto programu může podpořit obchodní projekt výstavby mrazírenských a chladírenských kapacit Dobroměřice a naopak. V oblasti rostlinných produktů se jedná o vybrané ne zcela běžné komodity jako jsou například piniové oříšky a semena z Ruska , sladké brambory – batáty z Afriky či sušené ovoce z Uzbekystánu a podobně.
Zvláštní postavení pak mají EXTRA VIRGIN a VIRGIN OLEJE, které se dostávají do našeho systému STUNA HOLDING při realizaci technologií na zpracování olejnin společností JSCO a při provozu COLLECTION POINT center, proto máme zájem tento segment rozvíjet a rozšiřovat tak sortiment produktů velkoobchodním a maloobchodním sítím, se kterými jsme dříve na území EU nespolupracovali.
Potravinářský HAKUS program nás tak vedle dodávek průmyslovým výrobcům, směřuje přímo ke spotřebitelům a umožňuje nám tak podstatně širší rozvoj podnikatelské činnosti a zvyšuje efektivnost budované obchodní a zpracovatelské infrastruktury.

Stuna Holding

Stuna Holding
Mbb Technik
Stuna Space
Hakus
JSCO

Obchodní informace

Obchodní rejstřík
Ochrana osobních údajů
IČ: 25015907
DIČ: CZ25015907

Sídlo společnosti

Hakus a.s.
Nečišská 451
440 01 Dobroměřice
Czech Republic

Rychlý kontakt

+420 415 679 955
info@hakus.cz

Copyright © 2020 Hakus a.s. All Rights Reserved

 
logo_grey

Zásady ochrany osobních údajů
Zpracovatelem osobních údajů je společnost Hakus a.s. , která dbá na maximální ochranu svěřených osobních údajů. Data jsou u nás vždy zabezpečena a je omezen počet osob, kteří mají k datům přístup na nutné minimum.

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění ("zákon o ochraně osobních údajů").

Co je zpracování osobních údajů?
Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Komu udělujete svůj souhlas
Společnost Hakus a.s. , IČO 25015907 která provozuje web www.HAKUS.cz, zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.
Jaké údaje budeme zpracovávat?

Osobní údaje poskytnuté uživatelem společnosti Hakus a.s IČO 25015907 při odeslání poptávky/požadavku. Jedná se zejména o kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu). Tyto údaje jsou nezbytné pro účely poskytování objednaných služeb a vedení účetnictví. Údaje uživatelů budeme zpracovávat po dobu trvání smlouvy a patnáct let ode dne jejího skončení.

Osobní údaje poskytnuté fyzickými osobami, které projevily zájem o odběr našich novinek nebo newsletteru, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon. V případě, že projevíte zájem o naše novinky, poskytujeme Vám možnost vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů na základě tzv. double opt in (dvojí potvrzení). Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě nabídkového nebo marketingového charakteru.

V případě, že užíváte naše služby nebo brouzdáte po našich webových stránkách, můžeme sbírat údaje o Vašich návštěvách našich webových stránek, užívání našich služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu, chování na webových stránkách www.HAKUS.cz Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budeme zpracovávat po nezbytně dlouhou dobu.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.

Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy, či chcete upravit/smazat data, která o Vás evidujeme, obraťte se prosím na e-mail info@hakus.cz
S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii, výjimečně mimo ni. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, zejména:

• Veškerá komunikace mezi servery je šifrována a zabezpečena virtuální privátní sítí. • Přístup k osobním údajům našich zaměstnanců a spolupracovníků je možný pouze
přes zabezpečené přihlášení a to vybraným a proškoleným osobám.
Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme můžeme zpřístupňovat výhradně našim spolupracovníkům, případně jiným subjektům pouze z důvodu plnění zákonných povinností.
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Prohlášení
Společnost Hakus a.s. je oprávněna shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje zákazníka nebo uživatele v nezbytném rozsahu uvedeném včetně citlivých a jiných osobních údajů zpřístupněných zákazníkem nebo uživatelem. Hakus a.s. poučil zákazníka/uživatele o jeho právech na přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo přenositelnost, právu vznést námitku proti zpracování, to vše dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679 a o právu podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).