Slad

Společnost HAKUS a.s. se zaměřuje na dodávky vysoce kvalitních surovin pro vaření piva, nevyjímaje sladu. Na trzích v různých zemích působíme jako výhradní zástupci českého výrobce sladu Družina Dačice spol. s.r.o. a slovenského výrobce OSIVO a.s. Na základě úzké spolupráce s uvedenými výrobci sladů a vlastního zázemí dokážeme zabezpečit včasné a garantovaně kvalitní dodávky jak naším již stávajícím zákazníkům, ale i novým zájemcům o spolupráci s námi. Díky svým zkušenostem dokážeme poskytnout zákazníkovi kompletní servis dodávek, poradenské služby či případné konzultace s vysoce odbornými českými sládky.

klas

Popis sladu

Slad je vyráběn ve sladovnách a vždy je zpracován a balen podle požadavků zákazníků. Výroba sladu je několikadenní proces tzv. sladování. Slad je nejčastěji rozlišován následujícím způsobem:

  • Slad světlý – neboli plzeňský slad jako základní surovina pro výrobu všech druhů piv
    Slad mnichovský – surovina při výrobě tmavých piv
    Slad vídeňský – surovina při výrobě polotmavých a tmavých piv
    Slad karamelový – surovina při výrobě tmavých piv mnichovského typu
    Slad čokoládový – surovina při výrobě tmavých a polotmavých piv mnichovského typu Slad barevný – surovina při výrobě tmavých piv mnichovského typu

Popis sladu pro využití

Slad světlý Plzeňský slad
 
Vídeňský slad
 
Mnichovský slad
 
 
Barva/EBC 3 – 5
 
7 – 9
 
I 12 – 17
II 20 – 25
 
Použití Ležáky
Všechny ostatní běžné druhy piv
Exportní piva
Sváteční piva
Tmavá piva
Sladová piva
Černá piva
Výsledek Produkce všech světlých piv
Sladový základ pro speciální piva
Produkce piv zlatavé barvy a plnosti chuti
 
Zvýraznění charakteru piva a aroma
Dosažení výrazné barvy piva
 
Speciální slad Melanoidní slad
 
 
 
Barva/EBC 60 – 80
 
 
 
Použití Tmavá piva
Polotmavá piva
Červená piva
 
Výsledek Zlepšení stability chuti a plnosti piva
Korekce barvy piva
Dosažení polotmavé barvy
Optimalizace vystírání
Pšeničné slady Pšeničný slad -světlý-
 
Pšeničný slad -tmavý-
 
Pšeničný pražený slad
 
 
Barva/EBC 3 – 5
 
7 – 9
 
800-1200
 
 
Použití Pšeničná piva
Svrchně kvašená piva
Lehká, nízkoalkoholická a nealkoholická piva
 
 
Pouze pro tmavá pšeničná piva a svrchně kvašená piva
 
 
Výsledek Tvorba typického aroma svrchního kvašení
Produkce svěžích piv s výrazným řízem
Podtržení typického pšeničného aroma
 
 
Zintenzivnění aroma typického pro tmavá svrchně kvašená piva
a barvy piva
 
Karamelový slad Karamelový slad
 
 
 
 
 
Barva/EBC 150
 
 
 
180
 
Použití Světlá piva
Exportní piva
Výčepní piva
Lehká a nealkoholická piva
Svrchně kvašená piva
pečivo
Výsledek Zvýšení plnosti chuti
Zintenzivnění aroma
Plnější, kulatější chuť
Sytější barva
zintenzivnění aroma
tmavá piva
Stuna Holding

Stuna Holding
Mbb Technik
Stuna Space
Hakus
JSCO

Obchodní informace

Obchodní rejstřík
Ochrana osobních údajů
IČ: 25015907
DIČ: CZ25015907

Sídlo společnosti

Hakus a.s.
Nečišská 451
440 01 Dobroměřice
Czech Republic

Rychlý kontakt

+420 415 679 955
info@hakus.cz

Copyright © 2020 Hakus a.s. All Rights Reserved

 
logo_grey

Zásady ochrany osobních údajů
Zpracovatelem osobních údajů je společnost Hakus a.s. , která dbá na maximální ochranu svěřených osobních údajů. Data jsou u nás vždy zabezpečena a je omezen počet osob, kteří mají k datům přístup na nutné minimum.

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, jeho IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech a preferencích fyzické osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění ("zákon o ochraně osobních údajů").

Co je zpracování osobních údajů?
Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky, zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Komu udělujete svůj souhlas
Společnost Hakus a.s. , IČO 25015907 která provozuje web www.HAKUS.cz, zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.
Jaké údaje budeme zpracovávat?

Osobní údaje poskytnuté uživatelem společnosti Hakus a.s IČO 25015907 při odeslání poptávky/požadavku. Jedná se zejména o kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo), účetní a platební údaje (IČO, DIČ, číslo platební karty, číslo účtu). Tyto údaje jsou nezbytné pro účely poskytování objednaných služeb a vedení účetnictví. Údaje uživatelů budeme zpracovávat po dobu trvání smlouvy a patnáct let ode dne jejího skončení.

Osobní údaje poskytnuté fyzickými osobami, které projevily zájem o odběr našich novinek nebo newsletteru, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefon. V případě, že projevíte zájem o naše novinky, poskytujeme Vám možnost vyjádřit dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů na základě tzv. double opt in (dvojí potvrzení). Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě nabídkového nebo marketingového charakteru.

V případě, že užíváte naše služby nebo brouzdáte po našich webových stránkách, můžeme sbírat údaje o Vašich návštěvách našich webových stránek, užívání našich služeb. Tyto údaje zahrnují Vaši IP adresu, chování na webových stránkách www.HAKUS.cz Tyto informace získáváme automatizovaně prostřednictvím cookies nebo prostřednictvím trackovacích technologií, jelikož Vám chceme poskytovat co nejlepší službu. Vaše údaje budeme zpracovávat po nezbytně dlouhou dobu.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.

Pokud máte pochybnosti o tom, že Vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. Pokud máte jakékoliv dotazy, či chcete upravit/smazat data, která o Vás evidujeme, obraťte se prosím na e-mail info@hakus.cz
S Vašimi osobními údaji budeme nakládat zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii, výjimečně mimo ni. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů, zejména:

• Veškerá komunikace mezi servery je šifrována a zabezpečena virtuální privátní sítí. • Přístup k osobním údajům našich zaměstnanců a spolupracovníků je možný pouze
přes zabezpečené přihlášení a to vybraným a proškoleným osobám.
Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny?

Osobní údaje, které zpracováváme můžeme zpřístupňovat výhradně našim spolupracovníkům, případně jiným subjektům pouze z důvodu plnění zákonných povinností.
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Prohlášení
Společnost Hakus a.s. je oprávněna shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje zákazníka nebo uživatele v nezbytném rozsahu uvedeném včetně citlivých a jiných osobních údajů zpřístupněných zákazníkem nebo uživatelem. Hakus a.s. poučil zákazníka/uživatele o jeho právech na přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu, výmaz a/nebo přenositelnost, právu vznést námitku proti zpracování, to vše dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679 a o právu podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).