Příspěvek o chmelu

25
Srp
Příspěvek o chmelu
Příspěvek o chmelu
  • admin
  • 701 Views
  • 0 Comment
  • No tags

Česká republika patří mezi největší producenty chmele na světě. Hlavní pěstovanou odrůdou je chmel, který patří do skupiny jemných aromatických. Chmel v České republice se pěstuje ve třech oblastech a to v oblasti Žatecké, Úštěcké a Tršické. Mimořádné klimatické a půdní podmínky přispívají k výjimečnému aromatickému charakteru českých chmelů. Žatecký chmel je stále světově nejuznávanějším aromatickým chmelem.

Mimo Žateckého poloraného červeňáku se v polovině devadesátých let začali pěstovat také další české odrůdy. V roce 1995 byly do Listiny povolených odrůd ČR zařazeny odrůdy BOR a SLÁDEK, v roce 1996 to pak byla odrůda PREMIANT, v roce 2001 AGNUS, v roce 2004 odrůda HARMONIE a v roce 2007 odrůda RUBÍN. Tyto odrůdy splňují podmínku vyššího obsahu alfa-hořkých látek a vyššího výnosu, přičemž v ostatních znacích se kvalitativně blíží klasickému žateckému chmelu. Nové odrůdy se zdají být především vhodné pro tzv. druhé chmelení a v případě odrůdy AGNUS prvního chmelení.

V roce 2008 byly registrovány dvě odrůdy. První je KAZBEK, odrůda aromatického typu vhodná například pro druhé chmelení nejen do tradičních tuzemských typů piv, ale také zahraničních. Kazbek užíván také na studené chmelení pro své specifické kořenité – citrónové aroma. Tato odrůda je zařazována i do odrůd tzv. kategorie flavour hops. Druhou odrůdou zaregistrovanou v tomto roce je VITAL. Hořká odrůda šlechtěná zejména pro farmaceutické a biomedicinální účely (vysoký obsah xanthohumolu nebo DMX). V pivovarství je používána pro první a druhé chmelení a zařazována do kategorie „dual purpose“.

V roce 2010 byly zaregistrovány další dvě odrůdy. Odrůda SAAZ LATE je jemně aromatického typu a vykazuje díky původu z Žateckého poloraného červenáku velmi podobné pivovarské vlastnosti. Dosahuje vyššího výnosu. Je rovněž vhodná pro druhé a třetí chmelení. Odrůda Bohemie patří do skupiny aromatických chmelů a svůj genetický původ má z části z odrůd Sládek nebo Žatecký poloraný červeňák.

Chmel české povienience podléhá ve světovém měřítku unikátní certifikaci s garancí ÚKZÚZ.

Český chmel to je tradice kvality.