Slad

Společnost Hakus a.s. se v pivovarnickém odvětví pohybuje přes 15 let. Jsme schopni zajistit a nabídnout skoro všechny suroviny pro vaření piva. Jedna z nejdůležitějších surovin k vaření piva je slad. Naše společnost je schopna nabídnout slad především z českých a slovenských sladoven. Díky dlouholetému působení na trhu jsme v případě zájmu schopni nabídnout i slad německý, belgický a rakouský.

Stejně tak jako u chmele, tak i zde disponujeme dostatečně velkou skladovací kapacitou, s kterou jsme schopni zajistit dostatečně velké portfolio sladů. Díky těmto skladovacím kapacitám jsme schopni zaručit pravidelné a kvalitní dodávky dle konkrétních požadavků a přání zákazníků. Na přání a požadavky zákazníků zajistíme konkrétní nákup, dodání nebo celoroční skladování v případě postupné distribuce.

Naše společnost nabízí kvalitní a odborné služby, které se opírají o dlouholetou zkušenost v obchodu s touto surovinou. Soustřeďujeme se na optimalizaci logistiky, nákupních cen a včasné distribuci k zákazníkům v požadované kvalitě.

Očekáváme a budeme rádi za každou Vaší poptávku na konkrétní druhy sladu v jakémkoliv množství, abychom mohli připravit konkrétní nabídku.

„Společnost Hakus a.s. bude vždy podporovat České slady s ohledem na tradici našeho českého sladovnictví a s ohledem na jeho významnost a světovou jedinečnost.“

 

Popis sladu

Slad je vyráběn ve sladovnách a vždy je zpracován a balen podle požadavků zákazníků. Výroba sladu je několikadenní proces tzv. sladování. Slad je nejčastěji rozlišován následujícím způsobem:

Podle barvy 

– Slad světlý – neboli plzeňský slad jako základní surovina pro výrobu všech druhů piv
– Slad mnichovský – surovina při výrobě tmavých piv
– Slad vídeňský – surovina při výrobě polotmavých a tmavých piv
Slad karamelový – surovina při výrobě tmavých piv mnichovského typu
– Slad čokoládový – surovina při výrobě tmavých a polotmavých piv mnichovského typu
– Slad barevný – surovina při výrobě tmavých piv mnichovského typu

 Podle druhu balení 

– Volně ložený
– Pytlovaný

 Podle zpracované plodiny 

– Ječný

– Pšeničný

 

Skladování

V čistých suchých a chlazených prostorách, a to ve skladech schválených v souladu s platnou legislativou.

 

Doprava

V klasickém plachtovém nebo vanovém návěsu za využití dopravce v souladu s platnou legislativou. Společnost Hakus a.s. zajišťuje dopravu až do místa dodání. Místem a datem dodání se rozumí místo specifikované zákazníkem v konkrétní objednávce. Doprava bude prováděna pomocí specializovaných a k přepravě sladu určených plachtových nebo vanových návěsů.