Použitý rostlinný olej

Obecný popis

Použitý rostlinný olej je získáván přečištěním použitých fritovacích olejů z restaurací a jídelen.

 

Fyzikální vlastnosti

ÚDAJ PARAMETR
Barva Světle až tmavě žlutá
Skupenství Kapalné při teplotě vyšší jak 30° C

 

Chemické parametry

PARAMETR HODNOTA JEDNOTKA ZKUŠEBNÍ METODA
Číslo kyselosti max. 7,00 mg KOH/g ČSN EN 14104
Obsah vody max. 1,00 % hm ČSN EN ISO 12937
Obsah nečistot max. 0,50 % hm ČSN EN 12662

 

Kvalita

Společnost Hakus a.s. dodává zboží, které odpovídá deklarované kvalitě a je ve stavu vhodném ke skladování a dalšímu zpracování.

  • Kvalitní Použitý rostlinný olej, jestliže FFA nepřesahuje hodnotu 3,5 %, nečistoty nepřesahují hodnotu 0,50 %, voda nepřesahuje hodnotu 1,0 %

Odběr vzorků: provádí se odběr vzorků přímo u výrobce pro analýzu obsahu FFA a MIU pro nakupovaný použitý fritovací olej. Provádí se odběr vzorků pro každou přepravní jednotku zvlášť před expedicí k zákazníkovi. Vzorky se odebírají z každé oddělené sekce zvlášť. Odebírají se ze spodní, střední a horní části. Z těchto vzorků se udělá jeden směsný vzorek. Před expedicí k zákazníkovi musí hodnoty odpovídat deklarované kvalitě.

 

Doprava

V autocisternách za využití dopravce v souladu s platnou legislativou. Společnost Hakus a.s. zajišťuje dopravu až do místa dodání. Místem a datem dodání se rozumí místo specifikované zákazníkem v konkrétní objednávce. Doprava bude prováděna pomocí specializovaných a k přepravě použitých rostlinných olejů určených autocisteren (obvyklá doba přepravy 4 – 7 dní).